Όροι Χρήσης

1. ΓENIKA


1.1 Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο www.aroundthetable.gr ("Ιστότοπο"). H εταιρεία με την επωνυμία Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για λογαριασμό της «Mastercard Europe SA», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A, B1410 Waterloo), ("Mastercard", ‘’ Εταιρεία’’, "εμείς", "εμάς", "μας"), παρέχει αποκλειστικά στους κατόχους Mastercard καρτών τις υπηρεσίες της στα πλαίσια του προγράμματος Priceless και συγκεκριμένα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου προσφέρει πρόσβαση και δικαίωμα κράτησης σε γαστρονομικές εμπειρίες και μενού στα πλαίσια της διοργάνωσης του γαστρονομικού θεσμού- Εκδήλωσης Αround the Table, αποκλειστικά στους κατόχους καρτών Mastercard, οι οποίες προβάλλονται και διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω τρίτων συνεργατών της- “Μastercard Παρόχων”) online.

Οι συνεργάτες Μastercard Πάροχοι της Εταιρείας είναι ενδεικτικά τα Eστιατόρια, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE (Dine & Taste) και η κράτηση για οποιονδήποτε συμμετέχοντα- χρήστη πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας πωλήσεων (e-table.gr).

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (οι "Όροι") μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα και ισχύουν, διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου, της τεχνολογίας του και των παρεχόμενων στον Ιστότοπο υπηρεσιών (ενδ. Κρατήσεις σε εστιατόρια, κρατήσεις για συμμετοχή σε εμπειρίες) που αφορούν στην Εκδήλωση Αround the Table κι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Priceless της Εταιρείας (οι "Υπηρεσίες") και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, (εφεξής ο “χρήστης”, o “επισκέπτης’’ ο ¨καταναλωτής”, «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στον Ιστότοπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του. Με την πρόσβαση/πλοήγηση στον Ιστότοπο ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. κάνοντας κράτηση), αναγνωρίζετε, βεβαιώνετε και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και σας δεσμεύουν σε κάθε επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και οι οποίοι συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Μastercard ("Συμφωνία").

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies μας, δεν έχετε δικαίωμα πλοήγησης, πρόσβασης, χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών ( ενδ. να προβείτε σε κράτηση εστιατορίου) και ούτως οφείλετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να διακόψετε την άμεση χρήση των Υπηρεσιών της. Η χρήση των Υπηρεσιών εξαρτάται ρητά από τη συγκατάθεσή σας για όλους τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας, με την εξαίρεση όλων των άλλων όρων. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικώς στο +30 2160042200 είτε με e-mail στο events@toposophy.com πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Ιστότοπου ή ορισμένων Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι ο Ιστότοπος, το περιεχόμενο και η δομή αυτού , καθώς και οι Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την Εταιρεία και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική (B2C) χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Στον Ιστότοπο προβάλλονται Υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες κράτησης), οι οποίες παρέχονται από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, τους Masteracrd Παρόχους (Eστιατόρια, πλατφόρμα κράτησης). Η σχέση που έχουμε με τους Μastercard Παρόχους (ενδ. Dine & Taste, Πλατφόρμα Κρατήσεων) διέπεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν την εμπορική σχέση που έχουμε με τους εν λόγω Παρόχους. Κάθε Μastercard Πάροχος ενεργεί με επαγγελματισμό έναντι της Εταιρείας όταν διαθέτει το προϊόν ή/και την υπηρεσία του στην ή μέσω της Εταιρείας ή όταν διαθέτει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας [τόσο στη σχέση του από επιχειρηματία σε επιχειρηματία (B2B) όσο και στη σχέση του από επιχειρηματία σε πελάτη (B2C)]. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Mastercard Πάροχοι μπορεί να έχουν, να εφαρμόζουν ή/και να απαιτούν την αποδοχή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων καθώς και πολιτικές απορρήτου αναφορικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κατανάλωση των Υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών τους.

1.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς, στο σύνολό τους ή εν μέρει, α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, β) την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστότοπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε Αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Σε περίπτωση που γίνουν Αλλαγές στους Όρους, θα καταχωρήσουμε τις Αλλαγές στον Ιστότοπο και θα υποδείξουμε στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας την ημερομηνία κατά την οποία οι Όροι έχουν αναθεωρηθεί για τελευταία φορά όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στον Ιστότοπο μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών

1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ιδιωτική σας ζωή είναι σημαντική για εμάς. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) καθώς περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο χρήσης αυτών και την νομική βάση για την επεξεργασία τους. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο +30 2160042200 είτε με e-mail στο events@toposophy.com.

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1. Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου ή/και οποιασδήποτε παροχής Υπηρεσίας μέσω αυτού, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, δικά σας τεχνικά μέσα και δικό σας εξοπλισμό. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στον Ιστότοπο για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του επισκέπτη / χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο επισκέπτης / χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Περαιτέρω για την καθ΄οιονδήποτε τρόπο πρόσβαση / χρήση του Ιστοτόπου, εσείς :

α. είστε αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή, κινητό), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Είστε επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός σας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

β. είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οφείλετε δε να συμμορφώνεσθε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες / χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία.

γ. αναλαμβάνετε να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες ενέργειες κατά την χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. κρατήσεις). Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχετε προβεί σε τέτοιες ενέργειες (π χ υποβάλατε μέσω του Mastercard Παρόχου μια τέτοια κράτηση) έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να άρουμε την ενέργεια (π.χ. να ακυρώσουμε ή να ενημερώσουμε τον Mastercard Πάροχο να ακυρώσει την κράτηση).

δ. ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στον Ιστότοπο και στους Mastercard Παρόχους, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

ε. δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, διάθεσης απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, Εισιτηρίων, προϊόντων ή Υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

στ. απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

ζ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή σας να (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Παρόχων Mastercard, των συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών / καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών / καταναλωτών του Ιστοτόπου.

η. σας απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Ιστοτόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στον Ιστότοπο με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στον Ιστότοπο από τους χρήστες του, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Ιστοτόπου.

θ. απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Ιστοτόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στον Ιστότοπο ή σε τρίτους μέσω του Ιστοτόπου, να προσβάλλετε δικαιώματα της Εταιρείας, των άλλων χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επιζήμιου για τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των άλλων χρηστών ή/και τρίτων.

ι. δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε την ηλικία που επιτρέπει τη δέσμευσή σας από τους Όρους αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και διαθέτετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

ια. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, οφείλετε να αποζημιώσετε εξ αυτού του λόγου την Εταιρεία.

2.2. Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση. Σχετικά βλέπετε και όρο 4 της παρούσας. 

2.3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική Cookies εδώ. H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Ιστότοπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγξει τους εξωτερικούς αυτούς συνδέσμους και ο χρήστης / επισκέπτης επισκέπτεται αυτούς με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό και απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Ιστότοπο με θέμα

ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλότητα και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία να αποσύρει από τον Ιστότοπο οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο.

2.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS)

Ο Ιστότοπος, ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks, banners),προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ο Ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών με πρωτοβουλία και ευθύνη του διαφημιζόμενου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή αποτελεί παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, για την επίσκεψη σε αυτές είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των διαφημιζόμενων υπηρεσιών.

2.5 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

Οι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων που η Εταιρεία έχει ή δύναται να δημιουργήσει στο Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube και / ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που υφίσταται σήμερα ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον, αναφορικά με την Εκδήλωση Αround the Table και το Πρόγραμμα Priceless (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της σχετικά με την Εκδήλωση Αround the Table και το Πρόγραμμα Priceless. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών στα Social Media για την Εκδήλωση Αround the Table και το Πρόγραμμα Priceless, θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους, εκτός και αν άλλως ορίζεται στους όρους χρήσης των Social Media. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή

σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης των κοινωνικών αυτών δικτύων. Το Πρόγραμμα Priceless δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από την Εκδήλωση Around the Table και το Πρόγραμμα Priceless ή σε σχέση με αυτά.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

3.1. Μέσω τoυ Ιστοτόπου, η Εταιρεία και οι συνεργάτες Mastercard Πάροχοι (π.χ. Eστιατόρια) προβάλλουν τα μενού και τις γαστρονομικές εμπειρίες που αφορούν στην εκδήλωση Around the Table κι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Priceless, μέσω των οποίων παρέχονται οι Υπηρεσίες ( φαγητό-ποτό), για τα οποία γίνεται κράτηση μέσω του Mastercard Παρόχου - Πλατφόρμας Πωλήσεων (e-table.gr). O Ιστότοπος λειτουργεί αποκλειστικά προσφέροντας υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης των εν λόγω Mastercard Παρόχων. Η Εταιρεία δεν (μετα)πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μέσω του Ιστοτόπου και η δραστηριότητά της περιορίζεται στην προβολή των Mastercard Παρόχων, προκειμένου οι χρήστες / επισκέπτες να ενημερώνονται για τα μενού και γαστρονομικές εμπειρίες που αφορούν στην εκδήλωση Around the Table κι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Priceless. Κάθε Mastercard Πάροχος που προβάλλει τα μενού-γαστρονομικές εμπειρίες μέσω του Ιστοτόπου παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στoν Ιστότοπο και στην συνεργαζόμενη πλατφόρμα κρατήσεων (e-table.gr). Οι κάτωθι Όροι Κράτησης σε Εστιατόρια είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου :

α. Με την κράτηση σε οποιοδήποτε Mastercard Πάροχο- Eστιατόριο του Ιστοτόπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

β. Για την κράτηση από τον χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, είναι απαραίτητο ο χρήστης να είναι κάτοχος Mastercard κάρτας.

γ. Για την πραγματοποίηση της κράτησης από τον χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, ο χρήστης, : ι) επιλέγει το εστιατόριο, ιι) τα άτομα για κράτηση, ιιι) την ημερομηνία κράτησης, iv) την διαθέσιμη ώρα άφιξης, v) ταυτοποιείται ως κάτοχος κάρτας Mastercard μέσω του Ιστοτόπου συμπληρώνοντας μέρος των ψηφίων της κάρτας του και ως εκ του επιβεβαιώνεται ότι είναι δικαιούχος χρήσης των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και vi) συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία : όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο.

δ. Η διαθεσιμότητα για τις κρατήσεις ορίζεται αποκλειστικά από τον Mastercard Πάροχο-Εστιατόριο, μέσω της πλατφόρμας e-table, μέσω της σχετικής υπηρεσίας ορισμού και διαχείρισης διαθεσιμότητας και κρατήσεων και ουδεμία σχετική υποχρέωση αναλαμβάνει σχετικά η Εταιρεία.

ε. Ο χρήστης, μετά την πραγματοποίηση κράτησης και έως και μία ώρα πριν την ώρα κράτησης, έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτησή του.

στ. Για οποιαδήποτε αλλαγή-τροποποίηση της κράτησής του (εκτός της ακύρωσης), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Mastercard Πάροχο- Εστιατόριο. Ο Mastercard Πάροχος - Εστιατόριο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την διακριτική του ευχέρεια την αλλαγή-τροποποίηση της κράτησης, οπότε στην περίπτωση αυτή είτε θα διατηρείται η κράτηση όπως υποβλήθηκε αρχικά είτε θα ακυρώνεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του χρήστη.

ζ. Η Εταιρεία ή/και ο Mastercard Πάροχος- Εστιατόριο δύνανται να προβαίνουν σε ακύρωση κράτησης οποιουδήποτε χρήστη για αιτιολογημένο λόγο και για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης ενημερώνεται στα δηλωθέντα στον Ιστότοπο στοιχεία επικοινωνίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία και ώρα κράτησης, χωρίς να έχει οιοδήποτε δικαίωμα, αξίωση ή απαίτηση κατά της Εταιρείας και / ή του Mastercard Παρόχου, λόγω της ακύρωσης.

η. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κράτησης και τα λοιπά άτομα της κράτησης δε εμφανιστούν στο Εστιατόριο εντός μισής ώρας από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης, χωρίς να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη τροποποίηση ή ακύρωση της κράτησης κατά τους παρόντες Όρους, τότε θεωρείται Περιστατικό Μη Εμφάνισης και ο Πάροχος Mastercard – Εστιατόριο διαθέτει το τραπέζι που είχε κρατηθεί κατά την απόλυτη κρίση του. Περαιτέρω, η Εταιρεία ή/και ο Mastercard Πάροχος- Εστιατόριο δικαιούται να αρνείται να αποδέχεται κρατήσεις συγκεκριμένου χρήστη, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει υπερβεί το ανώτατο όριο Περιστατικών μη Εμφάνισης που προβλέπει η πολιτική του συγκεκριμένου Εστιατορίου ή κρίνει η Εταιρεία και / ή ο Mastercard Πάροχος.

θ. Ρητά συμφωνείται ότι, στην περίπτωση που ο χρήστης που πραγματοποίησε την κράτηση: α) προσέλθει στο Εστιατόριο μετά το πέρας της μισής ώρας από την προγραμματισμένη Ώρα Κράτησης (περιστατικό Αργοπορημένης Προσέλευσης) ή/και β) προσέλθει έγκαιρα στο Εστιατόριο αλλά με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από αυτόν που έχει δηλωθεί στην κράτηση (Άτομα Κράτησης), το Εστιατόριο δικαιούται να αρνηθεί κατά την διακριτική του ευχέρεια την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε.

ι. Μια έγκυρη κράτηση παρέχει το δικαίωμα παροχής των αναφερόμενων Υπηρεσιών ( ενδ. Φαγητού / ποτού σε Εστιατόριο) στον κάτοχο της στη σχετική ημερομηνία και στις σχετικές ώρες όπως αναφέρονται στην κράτηση εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου στον οποίον παρέχονται οι Υπηρεσίες (ενδ. τους όρους λειτουργίας ενός Εστιατορίου). Προτείνεται δε πριν την κράτηση κι άφιξη σε ένα Εστιατόριο, να ενημερώνεστε για τους όρους

λειτουργίας του κάθε Εστιατορίου. Η κράτηση από τον χρήση σε οποιονδήποτε από τους Mastercard Παρόχους του Ιστοτόπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και των όρων λειτουργίας των Εστιατορίων ή/ και των υποδομών όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες.

Ιβ. Η Εταιρεία και οι Mastercard Πάροχοι- Eστιατόρια ενδέχεται για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών να απαιτήσουν την επίδειξη από τον κάτοχο της κράτησης οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείο πραγματοποίησης της κράτησης (ενδεικτικά αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας). Η μη επίδειξη του μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την άρνηση από τον Mastercard Πάροχο της Υπηρεσίας.

ιβ. Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα με αυτήν τρίτα πρόσωπα (ενδ. Εστιατόρια) διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε κάτοχο κράτησης για αιτιολογημένο λόγο. Η Εταιρεία ή οι Mastercard Πάροχοι- Εστιατόρια, είτε οι προστηθέντες αυτών είτε τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα, δικαιούνται είτε να απαγορεύσουν την είσοδο είτε να απομακρύνουν από το χώρο παροχής των Υπηρεσιών είτε να διακόψουν την Υπηρεσία της Κράτησης σε οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή φέρει μαζί του εύφλεκτα υλικά, ή επικίνδυνα αντικείμενα ή που δεν τηρεί τους όρους λειτουργίας του χώρου καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ή που δεν τηρεί τους κανόνες της κοινωνικής ευγένειας και δημιουργεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στο χώρο, κατά την εύλογη κρίση του Mastercard Παρόχου και αναλόγως της περιπτώσεως να καλέσουν τις αστυνομικές αρχές.

ιγ. Είναι ευθύνη του κατόχου κράτησης να ελέγχει την κράτησή του/της και τις ώρες ημέρες της παροχής των Υπηρεσιών τους.

Ιδ. Οι Υπηρεσίες ή/και οι κρατήσεις δεν θα χρησιμοποιούνται ως βραβεία σε διαγωνισμούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Οι κάτοχοι των κρατήσεων δύνανται να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα συμμετέχουν στην Εκδήλωση Αround the Table και θα κάνουν χρήση του Προγράμματος Priceless για προσωπική τους χρήση.

Ιε. Όλα τα δικαιώματα ήχου και κινητής ή σταθερής εικόνας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Διαδικτύου ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και οποιοδήποτε υλικό έχει βιντεοσκοπηθεί ή καταγραφεί κατά την παροχή των Υπηρεσιών της Κράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση των χρηστών. Κατά την συμμετοχή τους στην παροχή των Υπηρεσιών, οι κάτοχοι κρατήσεων συμφωνούν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να καταγραφούν ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στον χώρο παροχής της Υπηρεσίας και να συμπεριληφθεί η εικόνα ή η φωνή τους σε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοσκοπήσεις, φωτογραφίες και/ή καταγραφές ήχου (και επεξεργασμένων) με το περιεχόμενο από τα ως άνω μέσα καταγραφής να δύναται επικοινωνείται και/ή να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης διεθνώς επ’ αόριστον χωρίς οι κάτοχοι κρατήσεων να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση από την εταιρεία που εκτελεί την βιντεοσκοπηση/μαγνητοσκόπηση με την έγκριση της

Εταιρείας ή από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της και χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του κατόχου Εισιτηρίου ή δικαίωμα λήψης αμοιβής ή άλλης τυχόν αποζημίωσης. Ρητά δε δηλώνετε με το παρόν ότι συμφωνείτε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και λοιπά δικαιώματά σας και σε κάθε περίπτωση παραιτείστε από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση, ενώ παρέχετε στην Εταιρεία ( ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και στους συνεργάτες της (Mastercard Παρόχους) (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) την συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους τους συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας που γνωστοποιήσατε με τη συμμετοχή σας στην παροχή της Υπηρεσίας κατα τη βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση σας, τη διαφημιστική προβολή αυτών καθώς και την προβολή τους στα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα. Για περισσότερα, δείτε και την Πολιτική Απορρήτου .

Ιστ. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος συνομολογείτε, ως γεγονός ανωτέρας βίας ότι νοείται η νομική έννοια και ερμηνεία του όρου καθώς και τα κάτωθι γεγονότα: πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημία, πανδημία, ατύχημα, έκρηξη, απώλεια λόγω ατυχήματος, απεργία, ανταπεργία, ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πράξεις και γεγονότα που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, εκλογές, εμπορικός αποκλεισμός, ουσιαστική διαταραχή αεροπορικών ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικές οδηγίες, , καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του χώρου της παροχής Υπηρεσιών, άρση των διοικητικών αδειών του χώρου της παροχής Υπηρεσιών, θεομηνία ή άλλο γεγονός που θα απαιτούσε την ακύρωση ή αναβολή της κράτησης εν όλω ή εν μέρει, τη θέσπιση οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος από οποιαδήποτε νομίμως συσταθείσα αρχή ή την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστικής ή δικαστικής εντολής, τρομοκρατική ενέργεια ή απειλή, πόλεμο ή ένοπλη σύγκρουση (ανεξαρτήτως αν υπήρξε επίσημη δήλωση ως προς την ύπαρξη μιας κατάστασης ή πολέμου), εισβολή, κατοχή ή στρατιωτική επέμβαση.

Ιη. Η Εταιρεία ή οι Mastercard Πάροχοι, οι προστηθέντες αυτών ή/και τα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτούς πρόσωπα δεν ευθύνονται για διαπληκτισμούς μεταξύ κατόχων κρατήσεων, για τραυματισμό κατόχου κράτησης, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των κατόχων κράτησης που έλαβε χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών της κράτησης.

ιθ. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.


3.2. Οι τιμές για Υπηρεσίες στον Ιστότοπο όπως αυτές παρέχονται από τους Mastercard Παρόχους - Εστιατόρια είναι συγκεκριμένες και προνομιακές και απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους καρτών Mastercard για συγκεκριμένα μενού και Υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το αντίτιμο των Υπηρεσιών της κράτησης θα καταβάλλεται απευθείας στο Εστιατόριο, με χρήση της κάρτας Mastercard. Επισημαίνεται ότι κατά την διεξαγωγή οιασδήποτε κράτησης, δεν χρεώνεστε οιαδήποτε επιπλέον έξοδα από τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρμα κρατήσεων στην τιμή.

3.3. Συμφωνείτε με το παρόν, ότι για τις κάθε είδους κρατήσεις που πραγματοποιείτε λαμβάνετε υπόψη τα δεδομένα του COVID-19 και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, ενώ συνομολογείτε ότι οι επιπτώσεις πιθανής επανεξάπλωσης του COVID-19 δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν απρόβλεπτες ή απροσδόκητες από τους καταναλωτές. Ο Mastercard Πάροχος έχει όμως το δικαίωμα να ακυρώσει ή τροποποιήσει αζημίως, μερικά ή ολικά την κράτησή σας σε περίπτωση αλλαγών που οφείλονται στον COVID-19.

3.4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την διενέργεια κράτησης, τις διαθεσιμότητες ή και το είδος των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο μέσω των Mastercard Παρόχων- Eστιατορίων, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Μastercard Πάροχο - Πλατφόρμα κρατήσεων e-table.gr στο 211-311-5555 (Δευτέρα - Κυριακή 11:00–23:00 με αστική χρέωση).

4.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

4.1. Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο Ιστότοπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του Ιστοτόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του Ιστοτόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω αλλά και για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

4.2. Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε, (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και (γ) για την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και επάρκεια των προσφερόμενων μέσω του Ιστοτόπου Υπηρεσιών των Mastercard Παρόχων .

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστοτόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή

άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ιστοτόπου. Επίσης, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλη φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των on line υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος Ιστοτόπου υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του Ιστοτόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Ιστοτόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών και των Mastercard Παρόχων για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις των Mastercard Παρόχων ( ενδ. Eστιατόρια- Πλατφόρμα Κρατήσεων) και των Υπηρεσιών που διαθέτουν μέσω του Ιστοτόπου, (ε) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και Μastercard Παρόχους που διαφημίζουν ή διαφημίζονται ή προβάλλουν τις Υπηρεσίες τους στον Ιστότοπο και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή Υπηρεσιών τρίτων.

Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο χρήστη οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το χρήστη οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το χρήστη ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή/και την λειτουργία

του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της, τις οποίες υποστήκατε ως χρήστης, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας,. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας, των υπαλλήλων μας, διευθυντών, αντιπροσώπων, θυγατρικών εταιρειών, των διανομέων, των affiliate συνεργατών, των δικαιοδόχων, των εκπροσώπων ή άλλων που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, για (ι) άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, (ii) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (iii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Mastercard Παρόχων (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον Ιστότοπο, (iv) Yπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τους Mastercard Παρόχους ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες -διαφημιζόμενους στον Ιστότοπο, (v) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του Iστοτόπου, ή (vi) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον Mastercard Πάροχο ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των εκπροσώπων, αντιπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται (και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη) για τη χρήση, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις Υπηρεσίες των Mastercard Παρόχων και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο εκάστοτε Mastercard Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη αναφορικά με τις Υπηρεσίες για τις οποίες πραγματοποιείται κράτηση (περιλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων και δεσμεύσεων από την

πλευρά του). Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Mastercard Πάροχος είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την είσπραξη, παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό ποσό της τιμής (των Υπηρεσιών του ) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για και δεν έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στην υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην τιμή των Υπηρεσιών του Μastercard Παρόχου προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας και στα social media του Ιστοτόπου (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε στα social media του Ιστοτόπου κατά τη διακριτική ευχέρεια της. Παραχωρείτε στην Εταιρεία ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων.

4.3 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων χρήσης του Iστοτόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών, (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των Παρόχων Mastercard, αναλόγως της περιπτώσεως και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) του Ιστοτόπου μέσω της οποίας διατίθεται οι Υπηρεσίες . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου

του περιεχομένου του Ιστοτόπου για οποιοδήποτε σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, αλλά και τα προβαλλόμενα στον Ιστότοπο προϊόντα/ υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ( όπως των Μastercard Παρόχων), είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας μας ή/και των άνω τρίτων μερών αντίστοιχα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

Με του παρόντες Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking & Framing του Ιστοτόπου χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που τυχόν έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας μας.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

6.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της εκδήλωσης Αround the Table που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Priceless δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ή/και εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον. Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως,

6.2. Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

6.3. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

6.4. Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων Όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, θα καταβάλλεται προσπάθεια για φιλική επίλυση, και σε κάθε περίπτωση θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, αν σαν χρήστης θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά σας σε εμάς στέλνοντας email στη διεύθυνση: events@toposophy.com με στόχο μια εξωδικαστική διευθέτηση.